Občina Razkrižje

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
Stanko Ivanušič
SI84157020
1332163000
SI56 0137 6010 0013 782
BSLJSI2X
SI56 0137 6576 0309 102
SI11 76759-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 584 99 00
02 584 99 01
obcinarazkrizje@siol.net
obcinarazkrizje@vep.si

Predstavitev

1998
10
6
1250
Statistični urad RS
Povezava