Občinska volilna komisija Občine Razkrižje

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednica, Suzana VLATKOVIĆ, Šafarsko 30, 9246 Razkrižje
 • Namestnik predsednice, Sebastjan PUKŠIČ, Veščica 5, 9246 Razkrižje
 • Član, Mirko ŽIŽEK, Šafarsko 10B, 9246 Razkrižje
 • Namestnica člana, Matejka PAVLIČIČ PUKŠIČ, Razkrižje 15, 9246 Razkrižje
 • Članica, Ivanka FORTNER, Šafarsko 19, 9246 Razkrižje
 • Namestnica članice, Ines SEVER, Šprinc 31, 9246 Razkrižje
 • Članica, Ela HORVAT, Gibina 37, 9246 Razkrižje
 • Namestnica članice, Bojana PERGAR STOLNIK, Šprinc 1, 9246 Razkrižje
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Suzana VLATKOVIĆ, Šafarsko 30
 • Namestnik predsednice, Sebastjan PUKŠIČ, Veščica 5
 • Član, Kristjan ROB, Veščica 30a
 • Namestnica člana, Matejka PAVLIČIČ PUKŠIČ, Razkrižje 15
 • Članica, Barbara FORTNER, Šafarsko 19
 • Namestnica članice, Ines SEVER, Šprinc 31
 • Članica, Ela HORVAT, Gibina 37
 • Namestnica članice, Bojana PERGAR STOLNIK, Šprinc 1