Vloga za podelitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Priloge