Vloga za podelitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov