ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – OBVESTILO V ZVEZI S PRIČETKOM ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023

25. 8. 2023 11