ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – OBVESTILO V ZVEZI S PRIČETKOM ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda 4. in 5. avgusta 2023

25. 8. 2023 5