Letni nastop učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, dislociranega oddelka Razkrižje

8. 5. 2015 6