Izgradnja protipoplavnega nasipa na desnem bregu Murice – Ščavnice

2. 11. 2015 21