Letni nastop učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, dislociranega oddelka Razkrižje, 17.5.2016

31. 5. 2016 17