Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje

423
Načrt za okrevanje in odpornost
V teku
Leto 2022