Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje

19
V teku
Leto 2022