Univerzalna storitev omogoča dostop do interneta vsem prebivalcem Slovenije

5. 10. 2022 5