Objava Dodatka št. 1 k Razpisni dokumentaciji za javno naročilo z naslovom Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje, Energetska sanacija Osnovne šole Razkrižje in Energetska sanacija Zdravstvene postaje Razkrižje, objavljene dne, 16.7.2014

16. 7. 2014 8