Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij

19. 9. 2014 8