Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času od 12.09. in 16.09.2014

24. 9. 2014 4