Javno zbiranje ponudb za prodajo 3 stanovanj v stanovanjskem bloku na naslovu Šafarsko 41a

29. 5. 2015 7