Začetek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje

13. 4. 2016 6