Namera o ustanovitvi služnostne pravice

29. 8. 2017 2