Predaja spretnostnega poligona učencem Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje

15. 11. 2018 14