Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite, njegovega namestnika in štaba Civilne zaščite v Občini Razkrižje

13. 3. 2020 9