Obvestilo Finančne uprave RS – IZJAVA ZA PRIDOBITEV TEMELJNEGA DOHODKA IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV

14. 4. 2020 17