PRIPOROČILA NIJZ -postopno vračanje v vrtce in šole, ponovna vzpostavitev potniškega prometa

10. 5. 2020 6