Odprtje Zdravstvenega doma Ljutomer: navodila in vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacienta pred obravnavo

15. 5. 2020 13