Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje

9. 11. 2020 17