Občinska javna pot št. 724804, Razkrižje-Razkriški breg

25. 11. 2020 13