Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje

7. 3. 2022 76