Predstavitev projektnih zasnov za izvedbo glavnega razkriškega križišča in državne ceste Razkrižje (sever) – smer Prekmurje

19. 3. 2021 12