Obvestilo Direkcije RS za vode lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji

3. 2. 2021 7