Plakatiranje na območju Občine Razkrižje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

7. 6. 2021 15