Zmanjšajmo tveganje za vnos in širjenje visoko patogene aviarne influence

Zaradi novih pojavov visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri divjih pticah pri nas in v drugih evropskih državah Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ponovno poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu k doslednemu upoštevanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjene HPAI.

Več v obvestilu, objavljenem na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/novice/2023-01-04-zmanjsajmo-tveganje-za-vnos-in-sirjenje-visoko-patogene-aviarne-influence/