ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – ŠKODA PO OBILNEM DEŽEVJU S POPLAVAMI IN PLAZOVI, MAJ 2023

OBVESTILO  V ZVEZI S PRIČETKOM ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI  ŠKODO  ZARADI POSLEDIC

OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023

Občinska komisija za ocenjevanje škode na stvareh na podlagi   sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2023-161– DGZR z dne 25. 5. 2023, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023 .

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu

1 –  kmetijska zemljišča,

 3 –  uničen objekt,

 4 –  delna škoda na objektih in

 5 – gradbeno inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Pri ocenjevanju škode se upošteva tipične skupine del iz priloge 3, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.

 

Oškodovanci dostavite izpolnjene vloge na obrazcu št. 1, 3, 4, ali 5  na sedež Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje  najpozneje do ponedeljka, 19. junija 2023

Po prejemu vloge, bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam.

Obrazci so na razpolago na sedežu Občine Razkrižje in na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si  –  obvestila

DEŽEVJE, POPLAVE, PLAZOVI 2023 Obrazec 1 Ocena-skode-na-kmetijskih-zemljiscih-in-gozdovih-povzrocene-po-naravni-nesreci(1)

DEŽEVJE, POPLAVE, PLAZOVI 2023-4-Izhodiščne-povprečne-cene-za-ocenjevanje-delnih-škod-na-stavbah_sifrant_b-1

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI-2023-Obrazec 3-uničen-objekt

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI 2023 Obrazec 5 Ocena-skode-na-gradbenih-inzenirskih-objektih-povzrocene-po-naravni-nesreci

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI-2023-3-Izhodiščne-povprečne-cene-1