Uporaba plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za zakonodajne referendume dne 27. 11. 2022

Občina Razkrižje na podlagi določil veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji ter razpisanih zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se opravijo v nedeljo, 27. novembra 2022, objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje.