Povabilo v Razkriški kot – oktober 2022

Povabilo v Razkriški kot A4, oktober 2022

Povabilo vsebuje aktualen popis turističnih zmogljivosti ter naravnih in kulturnih znamenitosti v Razkriškem kotu.