Srečanje s cvenskimi kulturniki na Razkrižju

Povod za to srečanje je bila nova zbirka pesmi »Moje druge srčne domislice«, ljudske umetnice iz Mote, Olge Majcen, letošnje dobitnice najvišjega priznanja s področja ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer,  Miklošičeve nagrade.

Med pogovorom z avtorico, ki ga je vodila Brigita Bohinec Zadravec,  je nastopil Mešani pevski zbor Cven-Pristava, članice folklorne skupine KD Cven v vlogi ljudskih pevk, recitatorji recitatorske sekcije in mlade glasbenice iz družine Heric Taškov.

Kot posebno darilo avtorici pa so domačini pripravili nastop novoustanovljene razkriške tamburaške skupine.