Sklep o ustavitvi postopka namere za sklenitev neposredne pogodbe prodaje nepremičnin

V prilogi objavljamo Sklep o ustavitvi postopka namere za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin št. 346/17 in 346/19, oboje k.o. 278 Gibina.

Sklep o ustavitvi postopka 478-6-2022