Občinski svet seje13. redna seja Občinskega sveta Občine Razkrižje (29. 12. 2021)VABILO 13. REDNA SEJA

Gradivo:

Zapisnik 13. redna seja-sprejet

Ad3 – Obrazložitev osnutka proračuna 2021

Ad3 – Obrazložitev osnutka proračuna 2021-posebni del

Ad3 – Odlok o proračunu 2021-osnutek

Ad3 – Sklep sprejem osnutka proračuna 2021-2

AD3 -Proračun 2021- posebni del-osnutek

Ad3 -Proračun 2021- splošni del – osnutek

Ad4_22.12.20 poslovnik_spremembe

Ad4_22.12.20 statut_spremembe

Ad5_22.12.20 predlog sklepa

Ad6_22.12.20 sklep_13RS_predlog_odloka_mreža JZS_druga obravnava

Ad7_PRILOGA_670177245

AD 9 Predlog za prvo obravnavo Odlok koncesijski akt 24. urna dežurna služba Občinski svet 14. redna seja.docx

AD 9 Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v Občini Razkrižje

Ad10_22.12.20 sklep_13RS_predlog_odloka_kulturni spomeniki_prva obravnava

Ad10_Občina Razkrižje

Ad11_22.12.20 sklep_o soglasju k programu zbiranja KO 2021_predlog

Ad11_DOPIS_670173624 Ad12_28.12.20 sklep_LPŠ 2020_2021_predlog

Ad12_Mnenje_RP_Razkrižje_LPŠ_2021

Ad12_Predlog LPŠ

Ad13-Sklep-NUSZ-vred.točke za 2021-1

AD 14 Načrt pridobivanja-ravnanja z nepremičnim premoženjem OR za leto 2020 2. dopolnitev, 13. za redno sejo

AD 15 poročilo za leto 2019

Ad17_dopis rrp

Ad17_DOPIS_670176727

Ad17_DOPIS_670178293

Ad17_PRILOGA_670178453

Ad17 PRILOGA_Prošnja

PRILOGA_Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanot in šport

PRILOGA_Dela in naloge

PRILOGA_Delež zaposlitve

AD 17- Sklep – Vrtec -soglasje sistemizacija računalničar