1. redna (KONSTITUTIVNA) seja Občinskega sveta Občine Razkrižje (12.12.2022)

1. redna – konstitutivna seja OS