Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2022

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 93/20) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2022.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna. V letu 2022 se lahko dodelijo študentom/diplomantom, ki so v študijskem letu 2021/2022 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2022, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2022”.

Javni poziv

Prijavni obrazec


Datum zadnje spremembe:

01/07/2022

Objavljeno:

01/07/2022