Pobuda za prenos dobre prakse in vzpostavitev Platforme za NVO

Občina Razkrižje se je v letu 2021 na povabilo IPOP v vlogi Nacionalne URBACT točke za Slovenijo in Občine Idrija pridružila pobudi za prenos dobre prakse, ob čemer imamo kot partner možnost pobliže spoznati dobro prakso Občine Idrija in jo s strokovno podporo tudi prenesti v našo občino. Partnerstvo poleg Idrije sestavljajo Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Razkrižje.

Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja, kot so socialna izključenost, osamljenost, beg možganov ter pomanjkanje občutka pripadnosti in skupnostnega duha, s katerimi se sooča tudi veliko slovenskih občin. Platforma nevladnih organizacij je zato zastavljena tako, da jo samostojno upravljajo vključene organizacije, pobude in skupine. Idrija je dobro prakso, ki jo je prenesla iz nemškega mesta Altena, nadgradila v “Mestno dnevno sobo”, ki je zasnovana kot skupni prostor na voljo vsakemu državljanu, bodisi za organizacijo dejavnosti, ki prispeva h kakovosti življenja v mestu, ali samo za druženje in klepet. Vsaka od partnerskih občin bo dobro prakso prilagodila svojemu okolju, sodelovanje v pobudi pa bo trajalo vse do decembra 2022.

Pričakovani rezultati za sodelujoče občine so:
– pozitivne spremembe v lokalnem okolju kot rezultat sodelovanja v pobudi,
– večje razumevanje in izvajanje participativnega in celostnega oblikovanja politik,
– okrepljene veščine vključenih posameznikov na področju participativnega / celostnega oblikovanja politik,
– boljše poznavanje programa URBACT in večja motivacija za sodelovanje v URBACT omrežjih.

Idrijska Mestna dnevna soba v drugih slovenskih občinah

Šest slovenskih občin korak bliže k uresničevanju načrtov boljšega povezovanja lokalne skupnosti

Povabilo k participativnemu sodelovanju pri prenosu dobre prakse URBACT – Platforma za NVO

Uspešno izvedena počitniška delavnica “3 HIŠKE ZA 3 PRAŠIČKE”