Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJA

Strategija vpliva podnebnih sprememb na turizem v Občini Razkrižje

Strategija mehke mobilnosti v Občini Razkrižje

 

ANALIZA ANKET OBISKOVALCI, oktober 2022

ANALIZA ANKET PREBIVALSTVA oktober 2022

 

2022 | Vabilo k sodelovanju v anketi o destinaciji Razkriški kot kot zeleni destinaciji

Ključni dokumenti:
Zelena zaveza slovenskega turizma
Analiza stanja v destinaciji Razkriški kot

Kazalniki destinacije, april 2022

1.14 spremljanje kazalnikov_10.10. 22 Destinacija Razkriški kot

2021 | GREEN&SAFE – zaveza odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu
www.slovenia.info/green&safe
Zaradi sprememb, ki jih povzročajo mnogi dejavniki okolja, je bolj kot kadarkoli pomembno, da ravnamo odgovorno, varno in trajnostno. Temu je namenjena tudi komunikacijska platforma GREEN&SAFE, kjer se z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, krepi zaupanje gostov v trajnost in odgovornost Slovenije kot države.
Za varno, trajnostno in odgovorno delovanje se je odločila tudi Občina Razkrižje in v letu 2021 pridružila uporabi komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE. To je nadaljnji korak v naših prizadevanjih za prepoznavnost destinacije Razkriški kot kot zelene, odgovorne in zaupanja vredne destinacije, ter naša potrditev, da:
– skrbimo za varnost in spoštujemo priporočila GREEN&SAFE,
– smo seznanjeni s pogoji World Travel & Tourism Council (Svetovnega potovalnega in turističnega sveta),
– si prizadevamo za trajnostni razvoj,
– komuniciramo odgovorno ter
– smiselno uporabljamo komunikacijska orodja GREEN&SAFE.

Ključni dokumenti:
2021 03 STO SST letak_SLO
2021 03 STO SST plakati SLO
Sklep o potrditvi strategije
Strategija razvoja turizma Občine Razkrižje 2018 – 2028

2020 | Ključni dokumenti:
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot
Zemljevid turistične ponudbe MOST

2019 | Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

Ključni dokumenti:
Brošura Razkriški kot
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmu
Sklep o potrditvi Akcijskega načrta
Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot

 

2017-2018 | Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Ključni dokumenti:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje

Več informacij s področja turizma je objavljenih na tej povezavi.