Iniciativa PRIMOKIZ – Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti v Občini Razkrižje

Spoštovani starši!

Občina Razkrižje je pristopila k oblikovanju strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti. Za lažje oblikovanje situacijske analize in pripravo izboljšav potrebujemo tudi vaše mnenje in predloge.

Prosimo vas za sodelovanje, tako da do 10. 6. 2021 izpolnite anketo, ki se nahaja na spodnji povezavi
https://1ka.arnes.si/a/25473 .

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.

Lokalni akcijski tim Občine Razkrižje

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Občina Razkrižje se je v mesecu juliju 2020 s sporazumom o sodelovanju pridružila iniciativi »PRIMOKIZ – CELOSTNA PODPORA DRUŽINAM Z OTROKI DO SEDMEGA LETA STAROSTI«.

Iniciativa stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki (0-7 let), ki živijo v občini, preko vzpostavljanja strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Iniciativa spodbuja povezovanje na različnih nivojih in spodbuja krepitev obstoječih delovnih nalog in povezav.

Model PRIMOKIZ se tako nanaša na vse programe podpore otrokom do sedmega leta starosti in ni vezan le na formalni izobraževalni proces. Nanaša se tudi na učni proces posameznega otroka. Otroci se že od rojstva učijo in raziskujejo svoje okolje, kar ima bistveno vlogo za njihov razvoj. Odrasli z vzgojo, nego in varstvom prispevajo k otrokovemu zdravemu okolju tako, da nudijo spodbudno okolje s široko izbiro možnosti za učenje. Odrasli otroku nudijo podporo, zgled in usmeritve. Varstvo otroka pomeni nuditi zaščito pred nevarnostjo, nego in podporo otroka, varovanje otrokovega zdravja in negovanje čustvenih vezi.

Zato celostni in povezani programi podpore otrokom do sedmega leta starosti morajo vsebovati naslednje:
– otrokom in družinam prijazno urbanistično načrtovanje in načrtovanje omrežij,
– učno podporo, izobraževalne in varstvene programe podpore za družine z mlajšimi otroki,
– prostore, kjer se otroci in njihove družine lahko igrajo in komunicirajo z drugimi,
– zdravstvene in socialne programe podpore za družine z mlajšimi otroki,
– specifične terapevtske programe za tiste otroke, ki te programe potrebujejo.

Ob tem je usmeritev delovanja za spodbujanje uspešnega razvoja vsakega otroka skupna odgovornost tako izobraževalnega, zdravstvenega kot tudi sistema socialnega varstva. To so ključni trije stebri celostne in povezane mreže programov podpore otrokom do sedmega leta starosti.
Cilji, ki jih ob tem želimo doseči, so:
– oblikovanje in/ali usmeritev delovanja na področju dela z družinami in otroki do sedmega leta starosti,
– boljše razumevanje pomena obdobja do sedmega leta starosti pri oblikovalcih politik in strokovnjakov, ki sodelujejo z družinami in otroki do sedmega leta starosti,
– podpora, povezovanje in usklajevanje posameznikov, ki so dejavni na področju dela z otroki do sedmega leta starosti,
– postavljanje širokih temeljev v lokalni skupnosti za usmeritev delovanja na področju dela z družinami in otroki do sedmega leta starosti (priprava situacijske analize in strategije).

Da bi dosegli zastavljene cilje, in spodbudili sodelovanje, komunikacijo ter iskanje priložnosti med predstavniki občine, zaposlenimi na občini, drugimi predstavniki organizacij, ki delujejo na področju dela z otroki in njihovimi družinami, strokovnjaki, s tega področja tako na lokalni kot nacionalni ravni, bo vsaka občina, vključena v iniciativo, v naslednjih dveh letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Ob tem se je na lokalnem nivoju oblikoval lokalni akcijski tim (LAT), ki je sestavljen iz različnih posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju otrok in njihovih družin. V praksi se je namreč pokazalo, da takšen način dela na hiter in preprost način rešuje vsakodnevne težave z vključevanjem otrok iz različnih okolij v vrtec/osnovno šolo in širšo družbo. LAT torej naslavlja pogoje za dolgoročno delovanje in lahko pomaga reševati tudi sistemske težave.

LAT vodi lokalni koordinator, ki je odgovoren za pripravo, sprejetje in implementacijo strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«, stalno strokovno podporo LAT in lokalnemu koordinatorju pa daje facilitator. Krovni strokovni in tehnični podporni institut iniciative je Pedagoški inštitut natančneje Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, na nacionalnem nivoju pa se bo v nadaljevanju pridružil tudi zunanji izvajalec.