Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje

——————————
Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev visokovodnih nasipov

Na podlagi zaključenega postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije – Izvedbenega načrta IzN (obdelanega nivoju PZI) in pridobitev vseh potrebnih soglasij tangiranih mnenjedajalcev/soglasodajalcev za dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa na desni strani Mure na območju Občine Razkrižje, nadalje pridobitev vse potrebne dokumentacije, pogojev, elaboratov, študij in soglasij v skladu s predpisi s področja predmeta naročila, ter dokazil o razpolaganju z zemljišči, ki so potrebna za izgradnjo visokovodnih nasipov, je dne 26. 9. 2022 potekal podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ukrep se sofinancira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje (C1 K3) – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek dogodka:
Prispevek TV AS


——————————
Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje