Prejemniki sredstev proračuna občine v letu 2022

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije, št. 105/2021 in 117/2022) so sredstva iz proračuna v letu 2022 na podlagi javnega razpisa ali poziva prejeli naslednji prejemniki iz priloge.

prejemniki sredstev_2022