Predlog za participativni proračun 2024 – povabilo

Občinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2024 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge odločajo občani sami.

POGOJI

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s  stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Razkrižje,  ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Razkrižje
  • bo izveden na zemljiščih v lasti Občine Razkrižje
  • še ni bil (so)financiran s strani Občine Razkrižje
  • je finančno ovrednoten do največ 5.000 EUR z  vključenim DDV-jem,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj
  • je umeščen v enega od šestih območij občine:

Območje 1: Gibina

Območje 2: Šafarsko

Območje 3: Razkrižje

Območje 4: Veščica

Območje 5: Kopriva

Območje 6: Šprinc

 

Projektni predlog za participativni proračun 2024 oddajte do petka, 19. 5. 2023, do 15. ure osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2024, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                  Zadeva – Participativni proračun 2024

Obrazec za oddajo Projektnega predloga je objavljen v nadaljevanju, dobite pa ga lahko tudi v občinski upravi.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 02 584 99 00.

Participativni-proracun-2024-obrazec