Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2024 – javna obravnava

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 3. 5. 2023, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2024 ter sprejet sklep,  da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Dostopen je tukaj v nadaljevanju in v občinski upravi.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do petka,19. 5. 2023, do 15. ure  osebno ali po pošti na naslov :                                                  Občina Razkrižje, Proračun 2024, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                      Zadeva -Proračun 2024

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

 

NRP-23-27_ osnutek proračuna 2024

Obrazložitev osnutka proračuna 2024

Obrazložitev osnutka proračuna 2024-posebni del

Odlok o proračunu 2024-osnutek

PRORAČUN 2024 – posebni del – osnutek – standardni izpisi

PRORAČUN 2024 -splošni del – osnutek – Standardni izpisi