Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2023- javna obravnava

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 30. 1. 2023, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2023 ter sprejet sklep,  da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Dostopen je tukaj v nadaljevanju in v občinski upravi.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do tork14. 2. 2023, do 15. ure  osebno ali po pošti na naslov :                                                  Občina Razkrižje, Proračun 2023, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                      Zadeva -Proračun 2023

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

 

Standardni izpisi-posebni del -osnutek 2023-24.1.2023

Odlok o proračunu 2023-osnutek

Obrazložitev osnutka proračuna 2023-posebni del

Obrazložitev osnutka proračuna 2023

NRP-proračun 23-26_prosnutek proračuna 2023

Standardni izpisi-splošni del – proračun 2023 – osnutek-24.1.2023