Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2022

Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2022.

Na splošnem področju je bilo v letu 2022 oddanih skupno 322 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 501.512 EUR brez DDV, od tega:

– 128 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 43.444 EUR brez DDV,
– 144 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 222.080 EUR brez DDV,
– 50 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 235.988 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2022 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2022 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen na Portalu javnih naročil tukaj.