Člani Občinskega sveta Občine Razkrižje za mandatno obdobje 2018 – 2022

Klementina Šafar

Dejan Rob

Damjan Pergar

Denis Baumgartner

Anita Novak

Andrej Nemec

Terezija Nemec

Lokalne volitve 2018 – izidi volitev