Občinski svet sestavaČlani Občinskega sveta Občine Razkrižje za mandatno obdobje 2014 – 2018Na rednih lokalnih volitvah 5.10.2014, so bili izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine Razkrižje, vsi z liste Stanko Ivanušič in skupina volivcev:

1. Dejan Rob, Kopriva 2b, 9246 Razkrižje

2. Klementina Šafar, Šafarsko 15, 9246 Razkrižje

3. Izidor Novak, Gibina 26, 9246 Razkrižje

4. Antun Raspor, Šprinc 7a, 9246 Razkrižje

5. Andrej Nemec, Veščica 48, 9246 Razkrižje

6. Terezija Nemec, Veščica 2, 9246 Razkrižje

7. Vera Bencek, Šafarsko 31b, 9246 Razkrižje

Njihovi mandati so bili potrjeni na 1. redni – konstitutivni seji dne, 28.10.2014.

Lokalne volitve 2014 – rezultati