JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJE OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI RAZKRIŽJE

Zainteresirani javnosti

Nosilcem načrtovanja ter drugim izvajalcem, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali zaščitnih ukrepov na območju občine  Razkrižje

Članom Štaba CZ Občine Razkrižje

 

ZADEVA: Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0  –  sodelovanje zainteresirane  javnosti –javna predstavitev predloga

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012, 78/2016 in 26/2019) je Občina Razkrižje izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči  v Občini Razkrižje, verzija 3.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Razkrižje, verzija 3.0. je usklajen z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0.

Omenjeni delni načrt si lahko ogledate na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si  ali tukaj  OBČINSKI DELNI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI v Občini Razkrižje ter  na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje vsak delovnik od 8. do 15. ure, po predhodni najavi. Morebitne dopolnitve na predlog delnega načrta nam posredujte do 26. junija  2022.

Kontaktna oseba: Nataša Slavič, 02 584 99 12