Volitve

OBVESTILA_____________________________________________________________

KONČNI izidi lokalnih volitev v Občini Razkrižje

Objavljamo KONČNE izide lokalnih volitev v Občini Razkrižje. Slednji so objavljeni tudi na spletni strani Lokalne volitve 2022 – IZIDI GLASOVANJA.

Objavljamo tudi statistiko o volitvah župana, volitvah v občinski svet in volivcev v Občini Razkrižje.

_____________________________________________________________

NEURADNI izid lokalnih volitev v Občini Razkrižje

Objavljamo NEURADNI izid lokalnih volitev v Občini Razkrižje. Slednji je objavljen tudi na spletni strani Lokalne volitve 2022 – IZIDI GLASOVANJA.

_____________________________________________________________

Obvezni izvodi plakatov in drugih promocijskih tiskov za lokalne volitve

Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06, 86/09) so organizatorji volilne kampanje za župane, županje ter občinske svete, dolžni poslati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani po štiri izvode vseh tiskov: predvolilnih plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij, če so jih izdali oziroma objavili na plakatnih mestih za promocijo na lokalnih volitvah. Organizatorji kampanje so lahko politične stranke, občinski odbori strank, liste, neodvisni kandidati ali kandidatke in podobno. Objavljamo navodilo in dobavni list za pošiljanje gradiv.

_____________________________________________________________

Dežurna služba MNZ bo sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka

V soboto, 19. novembra 2022, od polnoči dalje se mora v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji končati volilna kampanja, povezana z lokalnimi volitvami. Začel se bo volilni molk, ki bo trajal do nedelje, 20. novembra 2022, do 19. ure.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah:

080 12 00 – Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave:
– v soboto, 19. novembra 2022, od polnoči do 7. ure in od 19. ure do polnoči,
– v nedeljo, 20. novembra 2022, od polnoči do 7. ure.

080 21 13 – Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve:
– v soboto, 19. novembra 2022, od 7. do 19. ure,
– v nedeljo, 20. novembra 2022, od 7. do 19. ure.

Obravnava kršitev
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve bo obravnaval kršitve volilnega molka na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji.
Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. To so:
– propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
– nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino,
– objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank,
– pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo,
– javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

Za kršitev so predvidene globe:
– od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje,
– od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje,
– od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali s. p.,
– od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oz. s.p..

Informacije za medije
Kontaktna oseba za posredovanje informacij o prijavah domnevnih kršitev volilnega molka novinarjem bo v soboto in nedeljo, 19. in 20. novembra 2022, inšpektor višji svetnik Matija Remec, telefonska številka 01 428 58 70.

_____________________________________________________________

Sklep o stroških volišč

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje je dne 14. 11. 2022 sprejela sklep o stroških volišč na lokalnih volitvah.

_____________________________________________________________

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami

V nedeljo, 20. novembra bodo v Sloveniji potekale lokalne volitve. V Občini Razkrižje se bo po večinskem sistemu volilo župana in 7 članov in članic občinskega sveta.
Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Spletna stran Lokalne volitve 2022

Spletna aplikacija Lokalne volitve 2022 je umeščena na spletni strani Državne volilne komisije in se izvaja na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo. Za organizacijo lokalnih volitev so v celoti odgovorne občinske volilne komisije, ki bodo opravile tudi vnos podatkov v aplikacijo.
Seznam kandidatov in kandidatk po občinah je že dostopen na omenjeni spletni strani, v zavihku Volitve v številkah pa je na podlagi vnesenih podatkov že zbranih nekaj zanimivih statističnih podatkov.
Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani v nedeljo, 20. novembra, predvidoma ob 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri. Drugi vmesni podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri. Podatki bodo v aplikaciji objavljeni v zavihku Volilna udeležba.
Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani na dan volitev po 20. uri, ko bodo občinske volilne komisije vnesle podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo na spletni strani osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah. Na dan volitev bodo tako znani prvi delni neuradni rezultati glasovanja.
Ker gre pri lokalnih volitvah za neprimerno bolj kompleksen proces, kjer se po različnih volilnih sistemih voli več organov vzporedno, preštetja vseh glasov ni mogoče pričakovati tako hitro, kot je bilo to na pravkar izvedenih predsedniških volitvah.

Posebna opazovalna misija Kongresa regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope

Posebna opazovalna misija Kongresa regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope bo med 18. in 20. novembrom opazovala izvajanje rednih lokalnih volitev v Republiki Sloveniji. Drugi dan svojega obiska, to je dan pred volitvami, se bo delegacija srečala z nekaterimi župani in člani občinskih svetov v izbranih občinah. V nedeljo, na dan volitev, pa bo delegacija opazovala izvajanje volitev na osmih različnih, naključno izbranih, voliščih.

_____________________________________________________________

Seznam potrjenih list kandidatov v občini, seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, določenem z žrebom dne 28. 10. 2022, in seznam kandidatov, o katerih se glasuje na lokalnih volitvah 2022

Volilna komisija Občine Razkrižje (ObVK) je sestavila seznam potrjenih list kandidatov v občini, seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, določenem z žrebom dne 28. 10. 2022, in seznam kandidatov, o katerih se glasuje na lokalnih volitvah v Občini Razkrižje.
Podatki o kandidatu za župana
Podatki o kandidaturah za volitve v občinski svet
Razglas

_____________________________________________________________

Žrebanje za določitev vrstnega reda potrjenih kandidatur

Volilna komisija Občine Razkrižje (ObVK) obvešča predstavnike kandidatur za lokalne volitve 2022, da bo žrebanje vrstnega reda za določitev seznama potrjenih kandidatur – določitev vrstnega reda kandidatk in kandidatov na glasovnici,
v petek, 28. 10. 2022 ob 14. uri v poročno-sejni sobi Doma kulture, Šafarsko 42C.
ObVK vabi predstavnike kandidatur, da se žrebanja udeležijo.

_____________________________________________________________

Prikaz in objava podatkov o lokalnih volitvah v občini Razkrižje na spletni strani isDVK

Širšo javnost obveščamo, da bodo podatki o kandidatih za lokalne volitve v občini Razkrižje prikazani na https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/razkrizje/kandidati. Izvajalec bo podatke začel objavljati v torek, 25. 10. 2022.

Na dan volitev bodo prikazani tudi podatki o udeležbi in rezultatih.

_____________________________________________________________

Obvestilo volivcem – glasovanje po pošti, glasovanje na domu in predčasno glasovanje na lokalnih volitvah

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji na obrazcu najpozneje do 9. 11. 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Volivci, ki se zaradi bolezni na dan splošnega glasovanja ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji na obrazcu najpozneje do 16. 11. 2022, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki v nedeljo, 20. 11. 2022, ne bodo v kraju stalnega prebivališča (kjer so vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022 in v četrtek, 17. 11. 2022, na Volišču Šafarsko, v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, naj imajo s seboj veljaven osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati na splošnem glasovanju, ki bo v nedeljo, 20. 11. 2022.

_____________________________________________________________

Obvestilo medijem o zajemu in objavi podatkov za lokalne volitve v enotnem informacijskem sistemu za podporo volitev in referendumov isDVK

Medije obveščamo, da je izvajalec pripravil Navodila za zajem podatkov LV2022, ki se nanašajo na zajem in objavo podatkov za lokalne volitve v enotnem informacijskem sistemu za podporo volitev in referendumov isDVK.

_____________________________________________________________

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje

Obveščamo, da je bil dne 9. 9. 2022, v Uradnem listu RS objavljen Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje

_____________________________________________________________

Obvestilo o upoštevanju načina vlaganja kandidatur za lokalne volitve

Obveščamo vas, da je potrebno pri vlaganju kandidatur (za župana in občinski svet v občini Razkrižje) upoštevati določbe 4. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US, 23/17, 29/21), ki določa, da se vloge, ki so vezane na roke, vlagajo neposredno pri pristojnih organih (smiselna uporaba zgoraj navedenega zakona, kar je določeno v 4. členu Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US)).

Kandidature se vlagajo na sedežu Volilne komisije Občine Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, med 7. uro in 15. uro pri Moniki Holc Ivanić, tajnici Volilne komisije Občine Razkrižje (z izjemo četrtka, ko bo organizirano dežurstvo za sprejem kandidatur od 7. do 15. ure v upravi občine, od 15. do 19. ure pa v prostorih Doma kulture, Šafarsko 42C). Skrajni rok za oddajo kandidatur je četrtek, 20. 10. 2022, do 19. ure!

_____________________________________________________________

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 20. novembra 2022

Osnovna pravila zbiranja podpor in kandidiranja:

Volilna komisija Občine Razkrižje (v nadaljevanju ObVK Razkrižje) obvešča, da je potrebno kandidature za člane občinskega sveta ter kandidature za župana Občine Razkrižje, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), vložiti pri Volilni komisiji Občine Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, najpozneje 20. oktobra 2022 do 19. ure! Predlagatelj kandidata ob predložitvi kandidature oz. liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oz. liste kandidatov.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2022, Navodilo ter vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije, prav tako so pojasnila, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo volitev, objavljena na spletnem portalu gov.si, na povezavi Ministrstva za javno upravo.

Kandidate za člane občinskega sveta in kandidate za župana določijo politične stranke in volivci v Občini Razkrižje tako, da:

– volivci, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče, določijo kandidate za člane občinskega sveta s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, kandidata za župana pa s podporo najmanj 15 podpisov volivcev; zbiranje podpor poteka pri pristojni upravni enoti ali krajevnem uradu do vključno 20. oktobra 2022 (ob tem je potrebno najpozneje tega dne do 19. ure kandidature vložiti pri pristojni občinski volilni komisiji);

– ker je območje Občine Razkrižje 1 volilna enota in občinski svet šteje 7 članov, predlagatelj lahko določi največ 7 kandidatov za člane občinskega sveta.

Če predlagatelj (politične stranke in volivci s podpisi) predlaga:

1 kandidata, ni dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih,
2 kandidata, mora predlagati 1 moškega in 1 žensko,
3 kandidate, mora predlagati 2 moška in 1 žensko ali 1 moškega in 2 ženski, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
4 kandidate, mora predlagati 2 moška in 2 ženski, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
5 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 2 ženski ali 2 moška in 3 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
6 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 3 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
7 kandidatov, mora predlagati 4 moške in 3 ženske ali 3 moške in 4 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški.

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati podatke in priloge v skladu z določbo 72. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) ter instruktivnimi obrazci. Hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov so kandidati za člane občinskih svetov oziroma za župane dolžni občinski volilni komisiji sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).

Pri volitvah po večinskem načelu, ki velja za Občino Razkrižje, se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta v občini oziroma v volilni enoti, torej največ za 7 kandidatov. Izvoljeni bodo kandidati (prvih 7), ki bodo dobili največ glasov.

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur skladni s šifrantom, ki ga vsebuje informacijski sistem za potrebe volitev isDVK, se predlagatelje in širšo javnost seznani s šifrantom in poziva, da ga v kandidaturah upoštevajo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Glasovanje na voliščih:

17601001 Volišče Šafarsko – v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci iz naselij Gibina, Šafarsko in Razkrižje;

17601002 Volišče Veščica – v okrepčevalnici »Marinka«, Veščica 5, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci iz naselij Kopriva, Šprinc in Veščica.

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah 2022 se izvede na volišču:

17601001 Volišče Šafarsko – v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci naselij Gibina, Šafarsko, Razkrižje, Kopriva, Šprinc in Veščica.

Pomembnejši roki:

Datum: 5. 9. do 20. 10. 2022 do 19. ure
Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.
Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

Datum: 20. 10. 2022 do 19. ure
Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) lahko podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov.

Datum: 20. 10. 2022 do 19. ure
Pri občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov. Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).
Dne 20. 10. 2022 občinska volilna komisija organizira dežurstvo za sprejem kandidatur od 7. do 15. ure v upravi občine, od 15. do 19. ure pa v prostorih Doma kulture, Šafarsko 42C.

Datum: (najpozneje do) 30. 10. 2022
Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov, pri čemer je treba najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti liste kandidatov oziroma kandidature.

Datum: od 31. 10. do 4. 11. 2022
Občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z žrebom in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.

Datum: 4. 11. 2022
Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov.

Datum: 7. 11. 2022
Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

Datum: 9. 11. 2022
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Datum: 14. 11. 2022
Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

Datum: sreda 16. 11. in četrtek 17. 11. 2022 od 7. do 19. ure
Predčasno glasovanje.

Datum: 16. 11. 2022
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Datum: 20. 11. 2022
Splošno glasovanje.

Datum: 21. 11. 2022
Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure). Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

Datum: 22. 11. 2022 do 12. ure
Če noben kandidat za župana ni dobil večine glasov in se mora opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, občinska volilna komisija pošlje ugotovitveni sklep Državni volilni komisiji do 12. ure na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

Datum: 26. 11. 2022
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.

Vir: Volilna zakonodaja (ZLV, ZVDZ, ZEVP, ZVRK); Navodilo in Rokovnik; gradiva za pripravo in izvedbo lokalnih volitev 2022, objavljena na spletnih straneh DVK in MJU.

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za lokalne volitve 2022

____________________________________________________________

Vložitev kandidatur za lokalne volitve 2022 – seznanitev predlagateljev in širše javnosti s šifrantom stopnje in naziva izobrazbe

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur skladni s šifrantom, ki ga vsebuje informacijski sistem za potrebe volitev isDVK, s šifrantom seznanjamo predlagatelje in širšo javnost ter pozivamo, da ga upoštevajo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

____________________________________________________________

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2022

Sklep o določitvi volišč

_____________________________________________________________

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2022

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidate za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidata za župana Občine Razkrižje s podporo najmanj 15 volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Ugotovitveni sklep

_____________________________________________________________

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022.

Rok za podajo predlogov je 15. september 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora

_____________________________________________________________

Uporaba plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana

Občina Razkrižje na podlagi določil veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji ter razpisanih rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022, objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje.

____________________________________________________________

Sestava Občinske volilne komisije Občine Razkrižje v mandatnem obdobju 2022-2026

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije RazkrižjePotrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2022Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidate za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidata za župana Občine Razkrižje s podporo najmanj 15 volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Ugotovitveni sklep


Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022.

Rok za podajo predlogov je 15. september 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora


Poziv k predlaganju članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022V skladu z razpisom bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022, potekale volitve predsednika republike. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. avgust 2022.

Upoštevajoč Zakon o volitvah v državni zbor se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Okrajne volilne komisije imajo pogosto težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov, zato vse skupnosti, društva in občane pozivamo, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predloge lahko oddate pisno na Občino Razkrižje ali po elektronski pošti na obcinarazkrizje@siol.net najpozneje do 5. septembra 2022. Občina pa jih bo predala Okrajni volilni komisiji Ljutomer.

Prilagamo obrazec SOGLASJA kandidata za člana volilnega odbora.


Potrjevanje podpisov volivcev v podporo kandidatur za predsednika republike na Upravni enoti Ljutomer in Krajevnem uradu RazkrižjeDajanje podpore v postopku določanja kandidatur za predsednika republike bo potekalo v času od 22. 8. do 28. 9. 2022.

Obrazce podpore lahko potrdite in oddate na sedežu Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, v pritličju zgradbe ves poslovni čas upravne enote.

Od 1. 9. 2022 pa lahko podpore potrdite in oddate tudi na Krajevnem uradu Razkrižje, v času uradnih ur ob četrtkih od 13.00 do 15.30 ure.

Predhodno naročanje ni potrebno, zaradi lažje organizacije dela pa prosijo, da v primeru večjih skupin, pokličete na številko 02 584 94 21 ali pošljete elektronsko sporočilo na ue.ljutomer@gov.si.

Podrobne informacije o volitvah predsednika Republike Slovenije so objavljene na spletnih straneh Državne volilne komisije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, in Upravne enote Ljutomer.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine RazkrižjeKomisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje.

Kot pravočasni bodo upoštevani tisti predlogi v pisni obliki, ki bodo v skladu z določili javnega poziva prispeli do vključno 4. 3. 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije Občine Razkrižje

Obrazec – soglasje