ObvestiloObjava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2022Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2022.

Na splošnem področju je bilo v letu 2022 oddanih skupno 322 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 501.512 EUR brez DDV, od tega:

– 128 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 43.444 EUR brez DDV,
– 144 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 222.080 EUR brez DDV,
– 50 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 235.988 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2022 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2022 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen na Portalu javnih naročil tukaj.


Predlog za participativni proračun 2023 – povabiloObčinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2023 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge odločajo občani sami.

POGOJI

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s  stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Razkrižje,  ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Razkrižje
  • bo izveden na zemljiščih v lasti Občine Razkrižje
  • še ni bil (so)financiran s strani Občine Razkrižje
  • je finančno ovrednoten do največ 5.000 EUR z  vključenim DDV-jem,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj
  • je umeščen v enega od šestih območij občine:

Območje 1: Gibina

Območje 2: Šafarsko

Območje 3: Razkrižje

Območje 4: Veščica

Območje 5: Kopriva

Območje 6: Šprinc

 

Projektni predlog za participativni proračun 2023 oddajte do torka, 14. 2. 2023, do 15. ure osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2023, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                  Zadeva – Participativni proračun 2023

Obrazec za oddajo Projektnega predloga je objavljen v nadaljevanju, dobite pa ga lahko tudi v občinski upravi.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 02 584 99 00.

Participativni-proracun-2023-obrazec


Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2023- javna obravnavaNa 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 30. 1. 2023, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2023 ter sprejet sklep,  da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Dostopen je tukaj v nadaljevanju in v občinski upravi.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do tork14. 2. 2023, do 15. ure  osebno ali po pošti na naslov :                                                  Občina Razkrižje, Proračun 2023, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                      Zadeva -Proračun 2023

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

 

Standardni izpisi-posebni del -osnutek 2023-24.1.2023

Odlok o proračunu 2023-osnutek

Obrazložitev osnutka proračuna 2023-posebni del

Obrazložitev osnutka proračuna 2023

NRP-proračun 23-26_prosnutek proračuna 2023

Standardni izpisi-splošni del – proračun 2023 – osnutek-24.1.2023