Obvestilo


Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2022Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidate za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidata za župana Občine Razkrižje s podporo najmanj 15 volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Ugotovitveni sklep


Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022.

Rok za podajo predlogov je 15. september 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odboraPoziv k predlaganju članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022V skladu z razpisom bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022, potekale volitve predsednika republike. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. avgust 2022.

Upoštevajoč Zakon o volitvah v državni zbor se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Okrajne volilne komisije imajo pogosto težave pri sestavi volilnih odborov, saj se v praksi pri imenovanju volilnih odborov soočajo s problemi, ko od političnih strank ne prejmejo dovolj predlogov, zato vse skupnosti, društva in občane pozivamo, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predloge lahko oddate pisno na Občino Razkrižje ali po elektronski pošti na obcinarazkrizje@siol.net najpozneje do 5. septembra 2022. Občina pa jih bo predala Okrajni volilni komisiji Ljutomer.

Prilagamo obrazec SOGLASJA kandidata za člana volilnega odbora.


Potrjevanje podpisov volivcev v podporo kandidatur za predsednika republike na Upravni enoti Ljutomer in Krajevnem uradu RazkrižjeDajanje podpore v postopku določanja kandidatur za predsednika republike bo potekalo v času od 22. 8. do 28. 9. 2022.

Obrazce podpore lahko potrdite in oddate na sedežu Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, v pritličju zgradbe ves poslovni čas upravne enote.

Od 1. 9. 2022 pa lahko podpore potrdite in oddate tudi na Krajevnem uradu Razkrižje, v času uradnih ur ob četrtkih od 13.00 do 15.30 ure.

Predhodno naročanje ni potrebno, zaradi lažje organizacije dela pa prosijo, da v primeru večjih skupin, pokličete na številko 02 584 94 21 ali pošljete elektronsko sporočilo na ue.ljutomer@gov.si.

Podrobne informacije o volitvah predsednika Republike Slovenije so objavljene na spletnih straneh Državne volilne komisije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, in Upravne enote Ljutomer.


Prijava škode zaradi sušePrijava škode zaradi suše

Občinska komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah na območju Občine Razkrižje.

Oškodovanci dostavite izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 na sedež Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje  do vključno srede 21. 9. 2022.

Po prejemu vloge bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam.

Obrazec 2 je na razpolago na sedežu Občine Razkrižje ter  spodaj v prilogah.

Obrazec 2  mora  obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji  za ocenjevanje škode.
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti.
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Obrazec 2 mora biti s strani vlagatelja podpisan na dveh mestih!

Obrazec 2 – SUŠA 2022

Sklep ocenjevanje suša 2022