ObvestiloPredlog za participativni proračun 2023 – povabiloObčinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2023 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge odločajo občani sami.

POGOJI

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s  stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Razkrižje,  ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Razkrižje
  • bo izveden na zemljiščih v lasti Občine Razkrižje
  • še ni bil (so)financiran s strani Občine Razkrižje
  • je finančno ovrednoten do največ 5.000 EUR z  vključenim DDV-jem,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj
  • je umeščen v enega od šestih območij občine:

Območje 1: Gibina

Območje 2: Šafarsko

Območje 3: Razkrižje

Območje 4: Veščica

Območje 5: Kopriva

Območje 6: Šprinc

 

Projektni predlog za participativni proračun 2023 oddajte do torka, 14. 2. 2023, do 15. ure osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2023, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                  Zadeva – Participativni proračun 2023

Obrazec za oddajo Projektnega predloga je objavljen v nadaljevanju, dobite pa ga lahko tudi v občinski upravi.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 02 584 99 00.

Participativni-proracun-2023-obrazec


Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2023- javna obravnavaNa 2. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 30. 1. 2023, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2023 ter sprejet sklep,  da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Dostopen je tukaj v nadaljevanju in v občinski upravi.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do tork14. 2. 2023, do 15. ure  osebno ali po pošti na naslov :                                                  Občina Razkrižje, Proračun 2023, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                      Zadeva -Proračun 2023

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

 

Standardni izpisi-posebni del -osnutek 2023-24.1.2023

Odlok o proračunu 2023-osnutek

Obrazložitev osnutka proračuna 2023-posebni del

Obrazložitev osnutka proračuna 2023

NRP-proračun 23-26_prosnutek proračuna 2023

Standardni izpisi-splošni del – proračun 2023 – osnutek-24.1.2023

 Zmanjšajmo tveganje za vnos in širjenje visoko patogene aviarne influenceZaradi novih pojavov visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri divjih pticah pri nas in v drugih evropskih državah Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ponovno poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu k doslednemu upoštevanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjene HPAI.

Več v obvestilu, objavljenem na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/novice/2023-01-04-zmanjsajmo-tveganje-za-vnos-in-sirjenje-visoko-patogene-aviarne-influence/


Medobčinski inšpektorat in redarstvo – kontaktiMedobčinski inšpektor
Olga Lukman
Telefon: 02 584 90 62
Elektronski naslov: olga.lukman@ljutomer.si
Področje dela: vodenje oddelka, inšpekcija, prekrški

Medobčinski redar
Janko Prijol
Telefon: 02 584 90 64
Elektronski naslov: janko.prijol@ljutomer.si
Področje dela: redarstvo, prekrški

Medobčinski redar
Simon Copot
Telefon: 02 584 90 61
Elektronski naslov: simon.copot@ljutomer.si
Področje dela: redarstvo, prekrški

Medobčinski redar
Denis Smodiš
Telefon: 02 584 90 61
Elektronski naslov: denis.smodis@ljutomer.si
Področje dela: redarstvo, prekrški

Medobčinska redarka
Janja Granfola
Telefon: 02 584 90 61
Elektronski naslov: janja.granfola@ljutomer.si
Področje dela: redarstvo, prekrški

 


Vabilo na izobraževanje o ekološkem kmetovanjuZveza društev ekoloških kmetov Slovenije v sodelovanju z KGZS Zavod Murska Sobota organizira v sredo, 14. decembra 2022
celovito izobraževalno delavnico za vse kmetije v Prekmurju, ki jih zanima preusmeritev v ekološko kmetijstvo.

Naslov izobraževalne delavnice je:

Z USPEŠNO PREUSMERITVIJO
VAŠE KMETIJE V EKOLOŠKO PRIDELAVO
DO NJENE VEČJE KVALITETE IN NOVIH PRILOŽNOSTI TRŽENJA

Kdaj: v sredo, 14.decembra 2022 od 9.ure
Kje: KGZ Murska Sobota, U. Štefana Kovača 40 (predavalnica)

Več o programu delavnice v VABILU.

Vsi predavatelji so zelo kvalitetni in kompetentni, udeležba pa je zaradi izvedbe v projektu BREZPLAČNA.Uporaba plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za zakonodajne referendume dne 27. 11. 2022Občina Razkrižje na podlagi določil veljavnega Zakona o volilni in referendumski kampanji ter razpisanih zakonodajnih referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se opravijo v nedeljo, 27. novembra 2022, objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje.